چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩


زهرا تنها

استادیار

روانشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   معرفت شناسی شخصی : شکل و تحول باورها در گروههای سنی مختلف، طراحی پرسش نامه برای باورها و مدل سازی برای متغیر معرفت شناسی شخصی
   نظریه ذهن: مطالعه نظریه ذهن از نظر تحولی در گستره زندگی و مطالعه ارتباط آن با معرفت شناسی شخصیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
Research Journal
١. زهرا تنها، پروین کدیور،‌محمد حسین عبدالهی و جعفر حسنی, بررسی دیدگاه دانش¬آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت-شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی , فصلنامه روانشناسی
٢. زهرا تنها،‌ پروین کدیور،‌ محمد حسین عبدالهی و جعفر حسنی, ساخت و اعتباریابی پرسش¬نامه معرفت¬شناسی شخصی کودکان , فصلنامه اندازه گیری تربیتی
٣. لیلا محمدی،‌زهرا تنها و سوده رحمانی, رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده با رفتارهای پرخطر , فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
٤. پروین کدیور، فاطمه رسولی خورشیدی،‌ غلامرضا صرامی و زهرا تنها, رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با , فصلنامه روانشناسی تربیتی
٥. سوده رحمانی، مسعود غلامعلی لواسانی و زهرا تنها, تفاوت¬های جنسیتی در شخصیت و هیجان¬خواهی دانشجویان ایرانی , فصلنامه مطالعات زنان
٦. کوثر عظیمی یانچشمه، زهرا تنها و سوده رحمانی, سبک اسناد و رفتارهای پرخطر: نقش واسطه¬ای راهبردهای مقابله در شرایط تنش¬زا , فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
٧. پروین کدیور،‌ زهرا تنها و سوده رحمانی, رابطه باورهای معرفت شناختی، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی , مجله علوم تربیتی
٨. الهه حجازی،‌زهرا تنها،‌ سوده رحمانی و روشنک نیک پور, سبک¬های عشق: رابطه با پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک¬های دلبستگی , فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
٩. سمیه احمدی، ابراهیم پور شهریار و زهرا تنها, مباحثه طلبی: نقش برون¬گردی، باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت , فصلنامه روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)
١٠. پروین کدیور،‌ زهرا تنها و سوده رحمانی, تفکر تأملی: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی , فصلنامه پژوهش های روانشناختی
١١. پروین کدیور، زهرا تنها و ولی اله فرزاد, رابطه باورهای معرفت شناختی، رویکردهای یادگیری و تفکر تأملی با پیشرفت تحصیلی , فصلنامه روانشناسی
١٢. پروین کدیور، زهرا تنها و مهدی عربزاده, بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی , فصلنامه اندازه گیری تربیتی علامه طباطبایی
Promotion Journal
١٣. مریم صداقت،‌ حمیدرضا حسن آبادی،‌ سوده رحمانی و زهرا تنها, "فعالیت¬های کلاسی من" از دیدگاه دانش¬آموزان: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی , فصلنامه روانسنجی
International Conference
١٤. soudeh rahmani, masud gholamali lavasani, zahra tanha, Personality and health: The mediating role of sensation seeking , 5th international conference of cognitive science, Iran
١٥. parvin kadivar, zahra tanha and valiollah farzad, Effect of epistemological beliefs, learning approach and reflective thinking on academic achievement , 2nd WSEAS International conference on sociology, psychology, philosophy (SOPHI'11) Las Vegas, United State
National Conference
١٦. سوده رحمانی،‌ زهرا تنها و مسعود جعفری, رابطه ویژگی¬های شخصیت و باورهای مذهبی در گرایش به اعتیاد: ارائه مدل علّی , هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
١٧. لیلا محمدی، زهرا تنها و سوده رحمانی, تنظیم شناختی هیجان و رفتارهای پرخطر: نقش واسطه¬ای حمایت اجتماعی ادراک شده , دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
١٨. کوثر عظیمی یانچشمه،‌زهرا تنها و سوده رحمانی, سبک اسناد، راهبردهای مقابله و رفتارهای پرخطر: ارائه یک مدل علّی , اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر، دانشگاه خوارزمی
١٩. علی عسگری،‌زهرا تنها،‌سوده رحمانی و روشنک نیک پور, نقش فرهنگ در الگوی روابط بین باورهای معرفت شناختی و رویکردهای یادگیری , چهارمین کنگره انجمن روان¬شناسی ایران
٢٠. زهرا تنها و فاطمه شیبانی , پرخاشگری و اضطراب نوجوانان خیابانی: آزمون ترسیم درخت , چهارمین کنگره انجمن روان¬شناسی ایرانکتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

3,720

هفته گذشته

56,617

کل

2,192,409

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است