پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩


سیامک بهاروند

استادیار

زمین شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120011-14

sbbaharvand53@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   زمین لغزش و مورفوتکتونیک
   مخاطرات زیست محیطیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
Research Journal
١. سیامک بهاروندجعفر رهنماراد-سلمان سوری, اولویت بندی عوامل موثر بر زمین لغزش و پهنه بندی خطر آن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار( مطالعه موردی:حوضه وارک) ,
٢. سیامک بهاروند، سلمان سوری، جعفر رهنماراد، مسعود جودکی, تحلیل فعالیت زمین ساختی و بررسی ارتباط خطواره ها با خطر زمین لغزش(مطالعه موردی: حوضه وارک، لرستان) ,
٣. Siamak Baharvand،Rahnama rad، Soori, An Environmental Investigation into Khorramabad Landfill and Optimal Site Selection of Landfill using Weighted Linear Combination( WLC) ,
٤. Mahtab Dousti، -P.Rezaei Roozbahani، -Siamak Baharvand, Microbistratigraphy of Upper Cretaceous deposits in SW Iran (NW Kermanshah, Javanroud) ,
٥. بهاروند، سیامک، سوری ، س ، رهنماراد،ج, پهنه بندی مخاطرات زیست محیطی زمین لغزش، زمین لرزه ، سیل و فرسایش با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی( مطالع موردی: حوزه وارک) ,
٦. سوری ، س ، بهاروند، سیامک، امیری،و, پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت رومشگان) ,
٧. بهاروند، سیامک،سارویی،ح، سوری ، س, پتانسیل‌یابی منابع آب کارستی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: تاقدیس سفیدکوه، استان لرستان) ,
٨. بهاروند، سیامک،سارویی،ح ، سوری ، س, پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار (مطالعه موردی:ده سفید) ,
٩. بهاروند، سیامک،سوری ، س, مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از روش تلفیقی سلسله مراتبی- فازی (مطالعه موردی: شهر کوهدشت) ,
١٠. بهاروند، سیامک،سوری ، س, ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در حوضه چم‌سنگر، ,
١١. بهاروند، سیامک،سوری ، س, بررسی زیست‌محیطی محل دفن زباله‌های شهر پلدختر و مکان‌یابی محل دفن با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (wlc) ,
١٢. بهاروند، سیامک،سوری ، س, پهته‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش تراکم سطحی وزنی و سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: حوضه چم‌سنگر) ,
١٣. Siamak BaharvandRahnama rad -Soori, Delineation of groundwater recharge potential zones using weighted linear combination method (case study: Kuhdasht plain, Iran) ,
١٤. Siamak Baharvand Rahnama rad j, Morphotectonic analysis of Darband area (Southwest of Azna) through Digital Evaluation Model (DEM) ,
١٥. Siamak Baharvand Soori, Landslide Hazard Zonation Using AHP Model (A case study: Ayvashan damwatershed, Lorestan) ,
١٦. بهاروند، سیامک، سوری ، س, پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه سپیددشت، استان لرستان ,
١٧. بهاروند، سیامک، سوری ، س, پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی و مدل تراکم سطح (مطالعه موردی حوضه کاکاشرف، جنوب شرقی شهر خرم‌آباد) ,
١٨. بهاروند، سیامک، سوری ، س, پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه سد ایوشان، لرستان) ,
١٩. امیری، و.، بهاروندسیامک.، سلمان، س, مقایسه روش‌های درون‌یابی عمق آب زیرزمینی و تغییرات زمانی-مکانی آن، مطالعه موردی: دشت کوهدشت، شمال غرب استان لرستان ,
٢٠. سوری، س بهاروندسیامک فرهادی‌نژاد، ط.،, پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی مطالعه موردی: حوضه چم‌سنگر ,
٢١. مینا عبدالوند مهران آرین عبدالله سعیدی سیامک بهاروند, بررسی ساختارهای پویای منطقه خرم آباد ,
٢٢. بهاروندسیامک.، ، ادیب،ا،احمدیخلجی , نقش سازندهای مختلف زمین شناسی بر کیفیت آب های زیرزمینی شمال شهر خرم آباد ,
٢٣. بهاروندسیامک.، صهبا، ع .، نوریزدان ع, بررسی خطر ناشی از ریزش های سنگی بر سطح جاده خرم آباد اندیمشک به روش" WCS ,
٢٤. بهاروند، س.، سوری، س.، قاسمی، م.، 1394, تحلیل گسل‌ها و شکستگی‌های تاقدیس نفت خیزخویز با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور ,
٢٥. بهاروند، س.، سوری، س.، فرهادی‌نژاد، ط.، امیری، و.، 1393, پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تلفیقی فازی و AHP (مطالعه موردی: محدوده اطراف شهر خرم‌آباد , پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز، اصفهان، سال 1387
٢٦. سوری، س.، بهاروند، س.، احمدیان مقدم، ر.، دهبان، م.1392, پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوضه کسمت) ,
National Conference
٢٧. امیری، و.، بهاروند، س.، سوری، س .1393, "مقایسه روش‌های درون‌یابی عمق آب زیرزمینی و تغییرات زمانی-مکانی آن، مطالعه موردی: دشت کوهدشت ,کتب و جزوات
١. سیامک بهاروند-بهروز پروانه-سعید تقوی، زمین شناسی برای جغرافیا، جزییات کتابافتخارات   تعداد بازدیدامروز

7,069

هفته گذشته

95,370

کل

5,320,907

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است