جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠


بهمن حسنوند

استادیار

تربیت بدنی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 066331200010

hasanvand121@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   طب ورزش: ورزش و بیماری های خاص
   علم تمرین: طراحی تمرینات مختلف براساس اصول علمی تمرین
   تغذیه ورزش: تاثیر انواع مکمل های غذایی در ورزش، دیابت و ورزش
   بیوشیمی فعالیتهای ورزشی: تغییرات بیوشیمیایی و عصبی – عضلانی در فعالیت بدنی
   فیزیولوژی قلب وعروق: سازگاری های قلبی - عروقی در فعالیت بدنیسوابق تحصیلی
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. HASSANVAD BAHMAN, EFFECT OF REGULAR CORRECTIVE EXERCISE ON SKELETAL DEFORMITY IN GIRL STUDENT , the 5th ISN International Sports Medicine and Sports Science Conference 2011 (SMSS2011)
2. HASSANVAD BAHMAN, THE EFFECT OF TRAINING AND DETRAINING PERIOD ON HEART RATE AND BLOOD PRESSURE AT RESTING FEMALE STUDENTS , the 5th ISN International Sports Medicine and Sports Science Conference 2011 (SMSS2011)
3. A Khodadadi, B Hasanvand, K Karami, DETERMINATION OF IMPACT STRENGTH AND RESISTANCE TRAINING ON HEMOGLOBIN AND BLOOD SUGAR GLYCOSIDE PATIENTS WITH TYPE II DIABET... , Electronic Physician 3 (3), 370-370
4. AH Sabzi, B Hasanvand, M Roozbahani, The effect of different intensity exercise-induced arousal on discriminative reaction time , Journal of Psychology & Behavioral Studies 2 (3), 99-104-2014
5. P Ahmadi, HA Sabzi, A Heirani, B Hasanvand, The effect of feedback after good, poor, good poor trials, and self-control conditions in an acquisition and learning of force production task , Facta universitatis-series: Physical Education and Sport 9 (1), 35-43-2011
Research Journal
٦. نسرین شیخ آزادی؛ بهمن حسنوند, تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال , مجله علوم حرکتی ورفتاری/واحد علوم وتحقیقات تهران
٧. نسرین شیخ آزادی؛ بهمن حسنوند, تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال , مجله علوم حرکتی ورفتاری/واحد علوم وتحقیقات تهران
٨. بهمن حسنوند، ندا ادیب پور, تعیین و مقایسه تاثیر دو روش سنتی و مونته سوری بر فعالیت های ادراکی حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی , مجله علوم حرکتی ورفتاری/واحد علوم وتحقیقات تهران
٩. بهمن حسنوند، علیرضا فرهادی, تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی و مکمل جینکوبیلوبا بر BDNF سالمندان مرد افسرده , نشریه علمی پژوهشی سالمند دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
١٠. بهمن حسنوند، یعقوب مهری الوار، علی حیدریان پور، فهیمه عرفانی آداب،, مقایسه تأثیر شدت های مختلف تمرینات ورزشی به همراه مکمل دهی زعفران بر تعادل متابولیسمی زنان دارای اضافه وزن و چاقی , مجله یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان
١١. حديث مهرابي فرد، بهمن حسنوند، وحيد ولي پور ده نو, تأثير ورزش هوازي در محيط غني بر سطوح سرمي BDNF تري گليسريد و قند خون مردان سالمند فعال , فصلنامه علمي پژوهشي ابن سينا
١٢. بهمن حسنوند، رحمان سوری، باقر مهری الوار, بررسی و مقایسه اثر 8 هفته تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر بیان ژن آپولیپوپروتئین 1و 2 در رت های نر نژاد ویستار , P-ISSN : 4728-
١٣. بهمن حسنوند، کبری کرمی, تاثیر بازی های بومی محلی بر آمادگی بدنی ادارک شده دانش آموزان دوره متوسطه اول , 29th International Congress of Pediatrics
١٤. بهمن حسنوند، کبری کرمی, تاثیر روشهای ارائه بازخورد خود تنظیمی بر یادگیری تکلیف هدف گیری در کودکان خام حرکت ۸ تا ۱۱ سال شهرستان خرم اباد , 29th International Congress of Pediatrics
١٥. بهمن حسنوند، رحمان سوری، سیروس چوبینه, بررسی تإثیر حرکات اصلاحی بر ناهنجاری های اسکلتی عضلانی در دانش آموزان دختر شهرخرم آباد , یافته، دوره نوزدهم، شماره 4 ، پائیز96
١٦. بهمن حسنوند، رحمان سوری، سیروس چوبینه, بررسی و مقایسه اثر 8 هفته تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر بیان ژن گیرنده‌های ایکس کبدی (LXR) در رت‌های نر ویستار , یافته، دوره نوزدهم، شماره 4 ، پائیز96
١٧. بهمن حسنوند، کبری کرمی، شیما هاشمی، رضا قانعی قشلاق، پویا فرخ نژاد افشار ، حسین زاهد نژاد, بررسی تاثیر تمرینات ورزشی اصلاحی بر اختلالات اسکلتی- عضلانی کارگران شهر خرم آباد , مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،شماره 79 -مهر و آبان 1394
١٨. کبری کرمی، کتایون بختیار، بهمن حسنوند،شیرزاد صفری، شیرین حسنوند, مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بعد از زایمان سزارین و طبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر خرم آباد در سال 89-87 , یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان-شماره4، دوره چهاردهم-تابستان91
١٩. بهمن حسنوند،رحمان سوری، مهسا رستگار، صادق عباسیان, اثر تمرین ورزشی تناوبی بربیان ژن بایومارکرهای التهابی درعضلات تند و کند انقباض، رت های نر , شماره 1 (شماره پیاپی 18 )-فروردین 1396 -ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
٢٠. بهمن حسنوند،رحمان سوری، مهسا رستگار، صادق عباسیان, اثر سه هفته تمرین متناوب شدید بر لیپوکالین- 2 و اینترلوکین- 1 بتا درهیپوکمپ موش های صحرایی بالغ سالم , شماره 1 (شماره پیاپی 18 )-فروردین 1396
٢١. بهمن حسنوند،کبری کرمی، عبداله خدادادی، مهدی ولی پور, تاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع دوم , پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز، اصفهان، سال 1387
National Conference
٢٢. بهمن حسنوند، کبری کرمی، شیما هاشمی, ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی کارگران و ارائه راهکاری برای آن , هفدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی والکترودیاگنوز ایران-تهران-آذر ماه 92
٢٣. بهمن حسنوند, تعیین تآثیر تمرینات والیبال بر روی عوامل همو دینامیکی قلب بازیکنان والیبال , دومین همایش ملی توسعه علمی والیبال –دانشگاه اراک -بهمن ماه 1388
24. اصغر کیان‌زاده ، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، بهمن حسنوند، فرید بهرامی، حسین امیدی, تاثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ پسران نوجوان سالم با استفاده از اکوکاردیوگرافی ,
25. بهمن حسنوند، فرید بهرامی، اعظم درویشی، کبری کرمی، مسعود چگنی, بررسی تإثیر حرکات اصلاحی بر ناهنجاری های اسکلتی عضلانی در دانش آموزان دختر شهرخرم آباد ,کتب و جزوات
١. بهمن حسنوند، وحید ولیپور، تغذیه ورزشی،
٢. بهمن حسنوند، ورزش ویژه، ویژه دانشجویان کلیه رشته ها
٣. دکتر ایوب سعیدی، دکتربهمن حسنوند،دکتر شیرین یزدانی، دکترامیربهادر دخیلی، دکتر صابرساعدموچی، طراحی برنامه های تمرین مقاومتی، صفرتاصد برنامه تمرینات مقاومتی تشریح شده استافتخارات
١. پژوهشگر برتر سال 96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
٢. رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی درسال 1383 دررشته تربیت بدنی
٣. تیم ملی والیبال دانشجویان ایران کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشجویان جهان در قزاقستان در سال 2001 کسب مدال نقره مسابقات   تعداد بازدیدامروز

15,543

هفته گذشته

106,128

کل

7,502,569

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است