چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر آزمایشگاهها و کارگاهها
رضا میردریکوند
استادیار گروه ژنتیک و بهنژادی
06633120025
drikvand_r@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mirdarbekvand
اطلاعیه ها


   تعداد بازدیدامروز

6,664

هفته گذشته

57,486

کل

340,334

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است