دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

تعداد بازدید: ١٩٦
 
www.iranlabco.ir:

دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

کد خبر: ٩٠٠٩
تاریخ انتشار:

دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

 

تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 27 و 28 مهر 1395

مکان برگزاری: مرکز همایش های دانشگاه تهران (ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه)

 

محورهای همایش :

 • شیمی و تولید مواد
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی تجزیه
 • نانو تکنولوژی
 • شیمی هسته ایکاتالیست
 • شیمی حیاتی
 • پلیمر
 • بیوشیمی
 • شیمی پوشش
 • تصفیه آب
 • تولید مواد  شیمیایی و پلیمر
 • تولید مواد  قیر و مواد نفتی
 • تولید مواد  تست های انواع روغن، گریس ، ضد یخ و روانکارها
 • تولید مواد  نانو
 • تولید مواد  نفت خام
 • تولید مواد  مواد معدنی
 • آب و فاضلاب و تسویه آّب
 • آزمایشگاه خورگی
 • کاربرد روش های محاسباتی در شیمی
 • موضوعات مرتبط
 • مواد  :
 • مشخصه یابی مواد
 • مشخصه یابی فیزیکی، شیمیایی و ساختاری 
 • مشخصه یابی مکانیکی 
 • تغییرفرم، آسیب، خستگی وشکست در مواد 3rd
 • رفتار دینامیکی مواد 
 • میکروسکوپ الکترونی و طیف سنجی 
 • پراش و پراکندگی پرتو ایکس و نوترون 
 • میکروسکوپ و طیف سنجی پروب روبشی 
 • تکنیک های تصویربردار
 • موضوعات مرتبط
 • ساخت و تولید، مباحث صنعتی، فنون اندازه گیری و استانداردها
 • طراحی، مهندسی و ساخت و تولید به کمک کامپیوتر 
 • ریخته گری و انجماد 
 • فرآیندهای مدلسازی دقیق 
 • جوشکاری و فرآیندهای اتصال 
 • فرآیندهای شکل دهی مکانیکی 
 • متالورژی پودر 
 • عملیات حرارتی 
 • فرآیندهای برشکاری و ماشینکاری 
 • آزمون های غیرمخرب 
 • ساخت و تولید به کمک لیزر
 • موضوعات مرتبط
 • علم و مهندسی سطح 
 • پوشش ها و لایه های نازک
 • پوشش های تریبولوژیکی: مقاوم در برابر سایش 
 • پوشش های سخت و فوق سخت
 • خوردگی و حفاظت در دمای بالا 
 • کاتالیست ها
 • الکتروشیمی
 • عملیات سطحی: توپوگرافی و بافت نگاری
 • -موضوعات مرتبط
 • علم و مهندسی مواد محاسباتی (مدلسازی و شبیه سازی)
 • مدلسازی نمودار فازی، ترمودینامیک و سینتیک محاسباتی 
 • اصول و مدلسازی فراوری مواد 
 • استحاله فازی و تغییرات ریزساختاری
 • مدلسازی مواد در مقیاس های طولی مختلف
 • موضوعات مرتبط
 • علم و فناوری نانو 
 • نانومواد شامل نانوذرات، نانوبلورها، نانولوله ها، نانوسیم ها، نانوکامپوزیت ها، مواد نانومتخلخل 
 • نانوپوشش ها و فیلم های نانوساختار 
 • نانوزیست فناوری و نانو پزشکی 
 • نانوالکترونیک، اسپینترونیک، نانومغناطیس 
 • نانواپتیک، نانواپتوالکترونیک، نانوفوتونیک، پلاسمونیک 
 • نانوفناوری محاسباتی (مدلسازی و شبیه سازی) 
 • ساخت و تولید در مقیاس نانو، مباحث صنعتی، انتقال فناوری، فنون اندازه گیری و استانداردها
 • موضوعات مرتبط 
 • مدیریت و راهبری در مهندسی مواد
 • آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
 • طراحی و تولید مواد پیشرفته
 • نفت، گاز و پتروشیمی :
 • انرژی، احتراق و ایمنی
 • پدیده های انتقال
 • ترمودینامیک و تعادل فازی
 • سینتیک,کاتالیست و طرح راکتور
 • فرآیندهای جداسازی
 • زیست فناوری و مهندسی زیست فرآیند
 • مدل سازی و شبیه سازی
 • مهندسی پلیمر
 • نانوتکنولوژی
 • مدیریتاقتصادیدرصنعت پتروشیمی
 • کنترل فرآیند
 • مبدل های حرارتی
 • کوره های صنعتی
 • ایمنی و بازرسی
 • رنگوعایق
 • تعمیرات و نگهداری
 • LPG
 •  بنزین
 • نفت سفید
 • نفت گاز
 • نفت کوره
 • قیر
 • روان کننده های صنعتی
 • جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت
 • خوردگی
 • مدیریت اقتصاد در صنایع نفت و گاز
 • موضوعات مرتبط
 • مکانیک و متالورژی:
 • مکانیک جامدات
 • تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک
 • الاستیسیته غیر کلاسیک
 • ترمو الاستسسیته
 • مکانیک ضربه
 • مسائل برخورد و نفوذ
 • مکانیک شکست
 • تحلیل خزش و خستگیتیر، صفحه و پوسته‌
 • مخازن تحت فشار
 • مکانیک سازه‌ها
 • روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات
 • سازه های هوشمند و مرکب
 • دینامیک ارتعاشات و کنترل
 • مدلسازی سیستمهای دینامیکی
 • کنترل سیستمهای دینامیکی
 • دینامیک سیستمهای چند جزئی
 • دینامیک غیر خطی و آشوب
 • کنترل ارتعاشات و صدا
 • ارتعاشات غیر خطی
 • پایش سلامت سازه ها
 • آکوستیک
 • دینامیک سازه‌ها
 • سازه های هوشمند
 • تداخل سازه و سیال
 • دینامیک وسایل حمل و نقل با سرنشین و بی سرنشین
 • طراحی و کنترل رباتها و مکانیزم ها
 • مکاترونیک
 • روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم
 • شناسایی و کنترل فرایند
 • اندازه‌گیری و کالیبراسیون
 • مکانیک سیالات
 • جریان های تراکم پذیر
 • جریان های آرام
 • جریانهای آشفته و مدل‌های آن
 • شبیه سازی گردابه های بزرگ
 • جریانهای غیر دائم
 • جریانهای چند فازی
 • جریان در محیط متخلخل
 • سیالات غیر تیوتنی
 • لایه های مرزی
 • دینامیک سیالات محا سباتی (ا ختلاف محدود، حجم محدود و شبکه بولتزمان، ......)
 • اندازه گیری جریان
 • مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان
 • روشهای تحلیل داده های عددی و آزمایشگاهی
 • اثر متقابل سیال و سازه
 • کاهش صدا
 • هیدرولیک
 • توربوماشین
 • هیدرو دینامیک
 • ائرودینامیک
 • ترمودینامیک و انتقال حرارت
 • چرخه های نوین ترمودینامیکی
 • تحلیل اگزژی و ترمو اکونومیک سامانه‌های حرارتی
 • ترمودینامیک آماری
 • ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی
 • احتراق و جریانهای واکنشی
 • تعادل شیمیایی و تعادل فاز
 • انتقال حرارت هدایتی
 • انتقال حرارت جابجایی
 • انتقال حرارت تابشی
 • انتقال حرارت معکوس
 • انتقال حرارت در محیط متخلخل
 • انتقال حرارت محاسباتی
 • افزایش انتقال حرارت
 • مبدلهای حرارتی
 • طراحی سامانه های حرارتی
 • انتقال جرم و حرارت و تغییر فاز
 • چگالش، تبخیر و انجماد
 • بیو ، میکرو و نانو مکانیک
 • جریان سیال و حرارت در بافت زنده
 • مکانیک در مقیاس میکرو و نانو
 • نانو مواد
 • تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو
 • انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو
 • نانو مواد و نانو سازه برای کاربردهای انرژی
 • تحلیل چند مقیاسی
 • دینامیک و کنترل سامانه های میکرو و نانو
 • فرایندهای ساخت سامانه های میکرو و نانو
 • فن آوری و ساخت سامانه های میکرو، نانو الکترو مکانیکی
 • طراحی و قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی
 • طراحی ابتکاری مکانیزم‌ها
 • بهینه سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی
 • تحلیل و طراحی تلرانس‌های ابعادی و هندسی
 • تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و مکانیک تماس
 • ارزیابی نظری و تجربی قابلیت اطمینان اجزا و همبندی‌های مکانیکی
 • تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی
 • ساخت و تولید
 • طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
 • اتوماسیون
 • ماشینکاری
 • شکل دهی 
 • جوشکاری
 • علم مواد
 • فرایندهای نوین ساخت
 • نمونه سازی سریع
 • تست غیر مخرب
 • انرژی و محیط زیست:
 • رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی
 • سامانه‌های تولید همزمان برق،گرما و سرما
 • ذخیره انرژی گرمایی
 • گرمایش ناحیه‌ای
 • آب شیرین کن
 • نیروگاههای حرارتی
 • روشهای طراحی سازگار با محیط زیست
 • انرژیهای تجدیدپذیر
 • احتراق و آلودگی هوا
 • تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
 • گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع
 • کارایی انرژی در ساختمان و صنعت
 • پیلهای سوختیسوخت های جایگزین
 • مدیریت تجهیزات :
 • مدیریت راهبردی و یکپارچه تجهیزات 
 • انتخاب تجهیزات 
 • اقتصاد مهندسی تجهیزات 
 • مدیریت مصرف و بهره ­وری انرژی
 • جایگاه تجهیزات در صنایع نفت
 • آموزش و راهبری نیروی انسانی
 • مدیریت ریسک در تجهیزات دوار
 • پیاده­سازی استانداردها و نقش نهاد­های مرجع

 
   تعداد بازدیدامروز

940

هفته گذشته

39,890

کل

368,936

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است